About Us


Sr.No.NAME OF DRAT↓↑NAME OF CHAIRPERSON↓↑
1 DRAT-AllahabadJustice Vishnu Kumar Mathur
2 DRAT-ChennaiJustice Tarun Kumar Kaushal
3 DRAT-DelhiJustice Pravesh Kumar Bhasin
4 DRAT-KolkattaJustice Rajesh Kumar
5 DRAT-MumbaiJustice S.Ravi Kumar
Sr.No.NAME OF DRT↓↑NAME OF PRESIDING OFFICER↓↑
1 Ahmedabad, DRT-1Shri Labh Singh (Addl. Charge)
2 Ahmedabad, DRT-2Shri Labh Singh
3 Allahabad-DRTShri Vinay Goel
4 Aurangabad-DRT Shri H.V. Subba Rao (Addl. Charge)
5 Bangalore-DRTShri K Srinivasan (Addl. Charge)
6 Bangalore-New DRTShri K. Srinivasan
7 Chandigarh, DRT-1Shri Harcharan Singh
8 Chandigarh, DRT-2Shri Akshay Bipin
9 Chandigarh-New, DRTShri Sanjeev Mago
10 Chennai, DRT-1Shri N. V. Badarinath
11 Chennai, DRT-2 Shri R. Ravindra Bose
12 Chennai, DRT-3Shri R. G. Kurella
13 Coimbatore-DRT Shri J. V. Raj
14 Cuttack-DRT Shri P. Ravi Kiran
15 Delhi, DRT-1Dr. Rekha G. Dhakar
16 Delhi, DRT-2Shri G. V. K. Raju
17 Delhi, DRT-3 Shri G. V. K. Raju (Addl. Charge)
18 Dehradun-DRTShri Shammi Khan
19 Ernakulam, DRT-1Shri N. Somasundaar
20 Ernakulam, DRT-2Smt. S V Gowramma
21 Guwahati-DRT Shri Vijay Kr. Garg
22 Hyderabad-New, DRT Smt. Sivadi Praveena
23 Hyderabad-DRT Shri A. K. Mishra (Addl. Charge)
24 Jabalpur-DRTShri Brajesh Kumar Sinha
25 Jaipur-DRTDr. Rekha Dhakar (Addl Charge)
26 Kolkata, DRT-1Shri A.K. Mishra
27 Kolkata, DRT-2Shri R. B. Trivedi (Addl. Charge)
28 Kolkata, DRT-3Shri R.B. Trivedi
29 Lucknow-DRT Dr. R.V. S. Gautam
30 Madurai-DRTShri Su. Willyahm
31 Mumbai, DRT-1Shri Hari Venkata Subba Rao
32 Mumbai, DRT-2Shri H. V. Subba Rao (Addl. Charge)
33 Mumbai, DRT-3Shri V.N Lothey Patil
34 Nagpur-DRTCh. Vijay Mohan
35 Patna-DRT Shri Ram Murti Kushwaha
36 Pune-DRTShri Deepak Thakkar
37 Ranchi-DRTShri Bichitra Nanda Dash
38 Visakhapatnam-DRTShri Duppala Vasudeva Rao
39 Siliguri-DRT Shri Devendra Singh Mahra
Sr.No.NAME S/Sh./Ms/Smt.DESIGNATIONPHONE NUMBEREMAIL ADDRESS
1 Anandrao Vishnu PatilJoint Secretary011-23362144jsdrt-dfs@gov.in
2 D.S. RawatPersonal Secretary to Joint Secretary011-23362144 
3 Sanjay KumarDeputy Secretary sanjay.kumar1971@nic.in
4 V V S KharayatUnder Secretary011-23748769vvs.kharayat@nic.in
5 S.D. SharmaSection Officer 011-23748741drt@nic.in

Important Links

Working Hour of Tribunals

monday - saturday 10 am to 6:00 pm
sunday & Saturday(Second) Closed